Newsletter

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zasielania informačného bulletinu

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Gaudete s.r.o., so sídlom Horynova 2389/1, Praha 14900, IČO 24679925, (ďalej len "Prevádzkovateľ") so spracovaním nasledovných osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie"):

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracúvané na tieto účely:

Súhlasíte so spracúvaním po dobu 5 rokov na tieto účely:

Spracovanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ, ale osobné údaje môžu spracúvať aj títo sprostredkovatelia:

Správca webových stránok a databázy: Simplia s.r.o., Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 28486820

 

Suhlas so spracovaním je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu info@audigo.cz so žiadosťou o odhlásenie.

 

Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo na: